fredag 30 augusti 2019

Brist på plats/golvyta !!! Et problem är en stolpe i verkstaden som är i vägen måste bort

Dock är den en bärande del av takkonstruktionen


Genom att "klä in" den med med 22mm formplyfa samt 100tals 

spikar över andra balkar förstärks hela konstruktionen.


Så plötsligt fick man lite yta att jobba på :-)


torsdag 1 augusti 2019

Denna dag hade jag beslutat få klart sista väggen genom att klä in den nedre delen med Minerit skivor.  Dyrt ömtåligt tungt samt brandmotståndigt material. Lyckades nästan.

Ursäkta röran är tvungen att hela tiden flytta runt maskiner m.m för att kunna jobba. Väggen syns bra och det är faktiskt ca 1 meter fritt framför den.Nästa moment i hallen ett takbjälklag när tiden finns?