fredag 29 april 2011

Jag varnar alla jag kan för att ta jobb inom stat och kommun om de har chansen att välja. Pensionen är för dålig, skriver Kjell Eriksson.

Tänker på tv-reklamen om att man bara har råd att beställa en halv hamburgare när man blir pensionär. Jag arbetade som slöjdlärare i olika kommuner mellan 1970 och 1986. Efter omskolning började jag arbeta som dataingenjör. Kom tillbaka till skolans värld 1995 och arbetade med att ge support och utbildning i data och program inom särskolan.

Hade »turen« att få särskild avtalspension 2009 men nu, den 1 mars 2011, gick jag i »riktig« pension. Underbart att få göra det man önskat men inte haft tid till. Men tyvärr kommer verkligheten ifatt en. Det vill säga bruttolönen minskade, först från 32 100 kr i månaden till 24 076 kr, och nu till 15 086 kr.

Bortsett från ett år har jag arbetat inom stat och kommun hela mitt yrkesverksamma liv. Mina första 19 år i stat och kommun ger mig 618 kr brutto medan åren i dataföretaget genererar 189 kr i månaden i tjänstepension.

Resten av min kommunala tjänstepension har ett utfall på 731 kr.

Jag ska inte nämna vad min bror, som arbetat på bank i drygt 40 år, får i pension men han får mer än jag haft i lön under mina sista yrkesverksamma år, trots att jag har sex års utbildning och han bara tre.

Självklart berättar jag detta för alla jag kan, speciellt mina fyra barn, när pensionen kommer på tal. Jag varnar dem för att ta jobb inom stat och kommun om de har chansen att välja.

Kjell Eriksson
Alunda

Inga kommentarer: