fredag 31 maj 2019

Värmeproblem Ingen tändgnista ?? Har just plockat ner innandömmet på kaminen.

Själva funktionen är att man vrider vredet till tänd samt trycker ner en knapp några ggr då uppstår en gnista som tänder gasolen. Om ingen gnista uppstår finns ett (farligt) alt skruva upp tittgluggan tänd med vanlig gaständare efter att tryckt ner gasol på.   Gick inte så bra för mig PANG gasolen exploderad och sprängde bort locket på skorstenen och titthålsglaset som bara var halvöppet.

OBS ALLT DETTA AVRÅDES PÅ DET BESTÄMDASTE.

Inga kommentarer: